گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۵۷


ای بانگ رباب از تو تابی دارم
من نیز درون دل ربابی دارم
بر مگذر ساعتی بیا و بنشین
مهمان شو گوشهٔ خرابی دارم