گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۶۵


این گردش را ز جان خود دزدیدم
پیش از قالب به جان چنین گردیدم
گویند مرا صبر و سکون اولیتر
این صبر و سکون را به شما بخشیدم