گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۶۸


باز آمدم و برابرت بنشستم
احرام طواف گرد رویت بستم
هر پیمانی که بی‌تو با خود بستم
چون روی تو دیدم همه را بشکستم