گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۷۲


بالای سر ار دست زند دو دستم
ای دلبر من عیب مکن سرمستم
از چنبرهٔ زمانه بیرون جستم
وز نیک و بد و سود و زیان وارستم