گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۷۵


بر بوی تو هر کجا گلی دیدستم
بوئیدستم سرشک باریدستم
در هر چمنی که دیده‌ام سروی را
بر یاد قد تو پاش بوسیدستم