گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۷۶


بر بوی وفا دست زنانت باشم
در وقت جفا دست گرانت باشم
با این همه اندیشه کنانت باشم
تا حکم تو چیست آنچنانت باشم