گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۸۹


تا ترک دل خویش نگیری ندهم
وانچت گفتم تا نپذیری ندهم
حیلت بگذار و خویشتن مرده مساز
جان و سر تو که تا نمیری ندهم