گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۹۷


تا ظن نبری که از تو بگریخته‌ام
یا با دگری جز تو درآمیخته‌ام
بر بسته نیم ز اصل انگیخته‌ام
چون سیل به بحر یار درریخته‌ام