گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۹۸


تا ظن نبری که از غمانت رستم
یا بی‌تو صبور گشتم و بنشستم
من شربت عشق تو چنان خوردستم
کز روز ازل تا با بد سرمستم