گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۰۰


تا ظن نبری که من کمت می‌بینم
بی‌زحمت دیده هر دمت می‌بینم
در وهم نیاید و صفت نتوان کرد
آن شادیها که از غمت می‌بینم