گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۰۱


تا کاسهٔ دوغ خویش باشد پیشم
والله که به انگبین کس نندیشم
ور بی‌برگی به مرگ مالد گوشم
آزادی را به بندگی نفروشم