گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۰۳


تا میرود آن نگار ما میرانیم
پیمانه چو پر شود فرو گردانیم
چون بگذرد این سر که درین آب و گلست
در صبح وصال دولتش خندانیم