گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۰۷


چندانکه به کار خود فرو می‌بینم
بی‌دیده‌گی خویش نکو می‌بینم
با زحمت چشم خود چه خواهم کردن
اکنون که جهان به چشم او می‌بینم