گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۰۹


چون مار ز افسون کسی می‌پیچم
چون طرهٔ جعد یار پیچاپیچم
والله که ندانم این چه پیچاپیچست
این میدانم که چون نپیچم هیچم