گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۱۷


در بحر خیال غرقهٔ گردابم
نی بلکه به بحر میکشد سیلابم
ای دیده نمی‌خواب من بندهٔ آنک
در خواب بدانست که من در خوابم