گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۱۸


در چنگ توام بتا در آن چنگ خوشم
گر جنگ کنی بکن در آن جنگ خوشم
ننگست ملامت بره عشق ترا
من نام گرو کردم و با ننگ خوشم