گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۲۸


دشنامم ده که مست دشنام توام
مست سقط خوش خوش آشام توام
زهرابه بیار تا بنوشم چو شکر
من رام توام رام توام رام توام