گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۳۳


دوش از سر مستی بخراشید رخم
آندم که زروش لاله میچید رخم
گفتم مخراشش که از آنروز که زاد
از قبلهٔ روی تو نگردید رخم