گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۳۶


دل داد مرا که دلستان را بزدم
آن را که نواختم همان را بزدم
جانی که بدو زنده‌ام و خندانم
دیوانه شدم چنانکه جان را بزدم