گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۳۷


دیوانه‌ام نیم ولیک همی خوانندم
بیگانه‌ام ولیک میرانندم
همچون عسسان بجهد در نیمهٔ شب
مستند ولی چو روز میدانندم