گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۴۲


روزی به خرابات تو می میخوردم
وین خرقهٔ آب و گل بدر می‌کردم
دیدم ز خرابات تو عالم معمور
معمور و خراب از آن چنین میکردم