گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۴۴


زان دم که ترا به عشق بشناخته‌ام
بس نرد نهان که با تو من باخته‌ام
به خرام تو سرمست به خرگاه دلم
کز بهر تو خرگاه بپرداخته‌ام