گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۴۸


زین پیش اگر دم از جنون میزده‌ام
وانگه قدم از چرا و چون میزده‌ام
عمری بزدم این در و چون بگشادند
دیدم ز درون در برون میزده‌ام