گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۴۹


زینگونه که من به نیستی خرسندم
چندین چه دهید بهر هستی پندم
روزیکه به تیغ نیستی بکشندم
گریندهٔ من کیست بر او می‌خندم