گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۵۱


ساقی چو دهد بادهٔ حمرا چکنم
چون بوسه طلب کند مه‌افزا چکنم
امروز که حاضر است اقبال وصال
گر گول نیم حدیث فردا چکنم