گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۵۲


سر در خاک آستان تو نهم
دل در خم زلف دلستان تو نهم
جانم به لب آمده است لب پیش من آر
تا جان به بهانه در دهان تو نهم