گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۵۳


شادم که ز شادی جهان آزادم
مستم که اگر می‌نخورم هم شادم
از حالت هیچکس ندارم بایست
این دبدبهٔ خفیه مبارکبادم