گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۶۳


عشق است صبوح و من بدو بیدارم
عشق است بهار و من بدو گلزارم
سوگند به عشقی که عدوی کار است
کانروز که بیکار نیم بیکارم