گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۱۲۶۵


عشق تو گرفته آستین می‌کشدم
واندر پی یار راستین می‌کشدم
وانگه گوئی دراز تا چند کشی
با عشق بگو که همچنین می‌کشدم