گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۶۶


عمری رخ یکدگر بدیدم به چشم
امروز که درهم نگریدیم به چشم
وانگه گوئی دراز تا چند کشی
با عشق بگو که همچنین میکشدم