گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۶۸


فرمود که دست و پا بکاری بزنیم
تا می نرود دو دست بازی بزنیم
چون در تو زدیم دست از این شادی را
پس چون نزنین دست آری بزنیم