گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۶۹


قد صبحنا اللله به عیش و مدام
قد عیدنا العید و مام صیام
املا قدحا وهات یا خیر غلام
کی یسکرنا ثم علی‌الدهر سلام