گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۸۰


گر دریائی ماهی دریای توام
ور صحرائی آهوی صحرای توام
در من می‌دم بندهٔ دمهای توام
سرنای تو سرنای تو سرنای توام