گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۸۱


گر دل دهم و از سر جان برخیزم
جان بازم و از هر دو جهان برخیزم
من بنده به خوی تو نمیدانم زیست
مقصود تو چیست تا از آن برخیزم