گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۹۲


گویی تو که من ز هر هنر باخبرم
این بی‌خبری بس که ز خود بیخبری
تا از من و مای خود مسلم نشوی
با این ملکان محرم و همدم نشوی