گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۹۵


گفتم که دل از تو برکنم نتوانم
یا بی‌غم تو دمی زنم نتوانم
گفتم که ز سر برون کنم سودایت
ای خواجه اگر مرد منم نتوانم