گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۰۱


لا الفجر بقینة و لا شرب مدام
الفخر لمن یطعن فی یوم زحام
من یبدل روحه به سیف و سهام
یستأهل آن یقعدو الناس قیام