گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۰۴


ما از دو صفت ز کار بیکار شویم
در دست دو خوی بد گرفتار شویم
یک خوآنی که سخت از او مست شویم
خوی دگر آنکه دیر هشیار شویم