گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۰۶


ما باده ز یار دلفروز آوردیم
ما آتش عشق سینه‌سوز آوردیم
تا دور ابد جهان نبیند در خواب
آن شبها را که ما به روز آوردیم