گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۱۵


ما مذهب چشم شوخ مستش داریم
کیش سر زلف بت‌پرستش داریم
گویند جز این هر دو بود دین درست
از دین درست ما شکستش داریم