گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۱۸


مائیم که از بادهٔ بی‌جام خوشیم
هر صبح منوریم و هر شام خوشیم
گویند سرانجام ندارید شما
مائیم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم