گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۳۰


من بندهٔ قرآنم اگر جان دارم
من خاک در محمد مختارم
گر نقل کند جز این کس از گفتارم
بیزارم از او وز این سخن بیزارم