گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۳۲


من چشم ترا بسته به کین می‌بینم
اکنون چه کنم که همچنین می‌بینم
بگذر تو ز خورشیدی که آن بر فلک است
خورشید نگر که در زمین می‌بینم