گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۳۵


من دوش فراق را جفا میگفتم
با دهر فراق پیش می‌آشفتم
خود را دیدم که با خیالت جفتم
با جفت خیال تو برفتم خفتم