گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۳۸


من سیر نیم سیر نیم سیر نیم
زیرا که به اقبال تو ادبیر نیم
خرگوش نگیرم و نخواهم آهو
جز عاشق و جز طالب آن شیر نیم