گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۳۹


من سیر نیم ولی ز سیران سیرم
بر خاک درت ز آب حیوان سیرم
ایمان به تو دادم وز جان برگشتم
سیرم از این چو ملحد از آن سیرم