گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۴۱


من عاشق روی تو نگارم چکنم
وز چشم خوش تو شرمسارم چکنم
هر لحظه یکی شور برآرم چکنم
والله به خدا خبر ندارم چکنم