گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۴۴


من عهد شکسته بر شکستی بزنم
وز عشوه ره عشوه پرستی بزنم
امروز که ارواح به رقص آمده‌اند
ناموس فرود آرم و دستی بزنم