گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۴۹


من گرسنه‌ام نشاط سیری دارم
روباهم و نام و ننگ شیری دارم
نفسی است مرا که از خیالی برمد
آنرا منگر جان دلیری دارم