گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۵۰


من مالک ملک لامکانی شده‌ام
من عارف گنج زرکانی شده‌ام
تا از صدف تن گهر دل سوزد
در عالم جان بحر معانی شده‌ام